Facebook Pixel

Actievoorwaarden Polijstweb.nl


Algemeen

1.1       Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op alle kortingscodes en acties die Polijstweb.nl organiseert.
1.2       Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.
1.3       Polijstweb.nl behoudt zich het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de kortingen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.
.

Voorwaarden kortingscodes of acties en uitsluitingen

2.1   De via de nieuwsbrief of via de social media verkregen kortingscodes zijn niet van toepassing op lopende acties, machines en sets, startersets of voordeelbundels.
2.2       De Actie loopt zoals staat aangegeven in de nieuwsbrief of op de social media pagina van Polijstweb.nl
2.3       Door een aankoop te doen bij Polijstweb.nl of je te hebben ingeschreven via onze nieuwsbrief kun je per nieuwsbrief worden benaderd voor soortgelijke en gerelateerde producten die wij met een kortingscode tegen een actietarief kunnen aanbieden
2.4       Over de inhoud van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
2.5     Wij geven alleen kortingcodes uit via onze nieuwsbrief of social media kanalen. Overig verkregen kortingcodes zijn daarom per definitie niet geldig

 

Kortingen en kortingscodes

3.1       We hebben regelmatig acties met merken die je tegen een korting kan aanschaffen. Deze maken we alleen kenbaar via een nieuwsbrief of social media
3.2       Om in aanmerking te kunnen komen voor een kortingscode dien je een aankoop te hebben gedaan bij ons, of je te hebben ingeschreven voor een nieuwsbrief. (inschrijven kan hier)
3.3       De kortingen zijn dan alleen geldig binnen een bepaalde periode. De kortingen kunnen niet worden toegepast op orders die voor of na deze periode zijn geplaatst.

 

Deelname en deelnemers

4.1       Deelname van deze acties staat open voor iedere in Europa woonachtige natuurlijke persoon die bij ons een order heeft geplaatst of die via de nieuwsbrief staat ingeschreven. Er zijn geen kosten verbonden aan het inschrijven van de nieuwsbrief. (inschrijven kan hier)
4.2       Polijstweb.nl heeft het recht om een deelnemer van een Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
4.3       Polijstweb.nl kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, alsmede voor storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.
4.4       In onze acties gelden naast deze actie voorwaarden ook onze algemene voorwaarden welke ook staan vermeld op onze website.

 

Gegevens

5.1       De Deelnemers gaan akkoord met het verstrekken van hun naam en adresgegevens ten behoeve van het bezorgen van de order.
5.2       Polijstweb.nl gaat zorgvuldig om met gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens zal conform de privacyverklaring van Polijstweb.nl plaatsvinden.

 

Wijziging spelvoorwaarden en technische voorzieningen

6.1       Polijstweb.nl heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de Actie te wijzigen en zonder opgave van reden de Actie te staken of te wijzigen, zonder dat Polijstweb.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens de deelnemers. In geval van wijziging van deze voorwaarden zal Polijstweb.nl rekening houden met de redelijke belangen van de deelnemers.
6.2       Polijstweb.nl garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Polijstweb.nl aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

 

Klachten

7.1       Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met de door Polijstweb.nl georganiseerde Actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Polijstweb.nl kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail aan Polijstweb.nl aan klantenservice @ polijstweb.nl onder vermelding van ‘klacht kortingacties.

 

Aansprakelijkheid

8.1       Polijstweb.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Polijstweb.nl niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Polijstweb.nl in het leven roepen. Polijstweb.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of andere technische faciliteiten. Polijstweb.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

 

Overmacht

9.1       Polijstweb.nl behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor of van Polijstweb.nl zelf.


We zijn zeer zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per telefoon of e-mail – geen rechten worden ontleend.